هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت عمران و ساختمان حامی امید برگزار گردید .

این جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ با حضور مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان ، هیات مدیره شرکت و تنی چند از مدیران ستادی برگزار گردید .

magmah%201400%202.JPG

magmah%201400%203.JPG