هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

دومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی مناقصه دیوار کشی بیرجند ، مناقصه شرکت سرمایه گذاری مسکن در شهر اندیشه ، ارائه گزارش در خصوص فعالیت های شرکت جهت اخذ پروزه های جدید و بررسی استراتژی شرکت جهت سود دهی و برون رفت از وضعیت فعلی از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

2-1400%202.JPG

2-1400%201.JPG