هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

اولین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل ساخت زمین شهرستان ساری مربوط به نمایندگی استان مازندران ، اجرای عملیات بروزرسانی سیستم آتش نشانی ساختمان قلهک ، وضعیت پروژه های شرکت و تراز مالی سال ۱۳۹۹ از سوی مدیر عامل شرکت مطرح گردید . سپس موضوعات مطروحه از سوی اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

1-1400%202.JPG

1-1400%201.JPG