هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی عملیات دمونتاژ جایگاه سوخت ، بررسی مناقصه کف سازی سوله شرکت فولاد توان آور ، بررسی وضعیت پروژه های شرکت و بررسی خط انتقال لوله آب از سد الیگودرز از سوی مدیر عامل مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .