هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

بیست و دومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساخاتمان حامی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مختاری مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل استعلام آتش نشانی ساختمان قلهک ، تعیین تکلیف بلوکهای پروژه افق اکباتان ، تعیین تکلیف پروژه نهاوند و بررسی تاخیرات ندامتگاه دماوند از سوی مدیر عامل شرکت مطرح گردید . سپس موضوعات توسط اعضا مورد همفکری قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

22-99%203.JPG