هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

نوزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس هیات مدیره ، الوندی عضو هیات مدیره ، لطفعلی پور مدیر عامل و رضائی مدیر مالی شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی احداث سوله زندان مرکزی قزوین ، بررسی تعمیرات موتورخانه دادگاه انقلاب ، ارائه گزارش وضعیت مالی پروژه های شرکت و سایر موارد از سوی مدیر عامل و مدیر مالی شرکت مطرح و موضوعات ارائه شده توسط حاضرین در جلسه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شد .

18-99%202.JPG