هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هفدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، لطفعلی پور مدیر عامل ، مقدم راد نائب رئیس و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل پروژه خانه سازمانی دادگستری رودهن ، طراحی و احداث ساختمان شهر جدید پردیس ، احداث نرده های ساختمان های دادگستری استان تهران ، مالیات ارزش افزوده سالهای قبل شرکت و سایر موضوعات دیگر مورد توسط حاضرین مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

17-99%202.JPG