هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

شانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره شرکت ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت ، قراداد اجرای ساختمان دو طبقه پردیس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .