هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

دهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو هیات مدیره ، جاهد مدیر مالی و لطفعلی پور مدیر عامل شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش نهایی حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ ، ارائه گزارش برآورد هزینه های ایمنی و آتش نشانی ساختمان قلهک و بررسی پروژه احراث مخزن ۶۰۰ متر مکعبی گل خانه حامی از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و پس ار بررسی از سوی حاضرین در جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

10-99%202.jpg