هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

ششمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون ، خریدار رئیس هیات مدیره شرکت ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت آتیه سامان ، پردیس قضایی و گزارش پیشرفت پروژه ها از سوی مدیر عامل مطرح و از سوی حاضرین در جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

6-99%203.JPG