هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره شرکت ، مقدم راد نائب رئیس ريال لطفعلی پور مدیر عامل شرکت و الوندی عضو هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل تاسیس شرکت جهت اخذ پروانه حقوقی نظام مهندسی ، ارائه گزارش طرحهای پیشنهادی پردیس قضایی ، و گزارش پیشرفت پروژه ها از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .