هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

نهمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، الوندی عضو ، لطفعلی پور مدیر عامل و جاهد مدیر مالی شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل صورتهای مالی سال ۹۷ که به تایید حسابرس شرکت رسیده ، بیمه و مالیات پروژه ها و وضعیت کارکنان شرکت از سوی مدیر عامل مطرح و سپس از سوی حاضرین در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

9-98%202.JPG