هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان غمخوار رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون ، خریدار رئیس هیات مدیره شرکت ، لطفعلی پور مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش های مالی سال ۹۷ ، وضعیت پروژه های شرکت ، مناقصه پروژه برج افق و وضعیت کارکنان شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و توسط حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .

8-98%201.JPG