هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

بیست و دومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰برگزار گردید .

در این جلسه آقایان خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی بندهای صورتجلسه قبلی هیات مدیره ، گزارش پروژه بازسازی زندان خرم آباد ، تصمیم گیری در خصوص تنخواه گردان پروژه های شرکت و بررسی پروژه های شرکت از سوی حاضرین در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .22-97%201.JPG