هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید تشکیل جلسه داد .

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران و ساختمان حامی امید در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، خریدار رئیس هیات مدیره ، مقدم راد نائب رئیس ، لطفعلی پور مدیر عامل و الوندی عضو هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه مصوبات قبلی جلسه مورد بررسی قرار گرفت . همچنین موضوعاتی از قبیل بررسی نحوه خاتمه قرارداد پروژه محمد شهر کرج ، گزارش پروژه سوله زندان خرم آباد ، گزارش مالیاتی شرکت و تعیین تکلیف صورت وضعیت های پیمانکاران پروژه عسلویه از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و در پایان توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .21-97%203.JPG