هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

هفدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۹۷/۹/۱۳ برگزار گردید .

طی این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، لطفعلی پور مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

در این جلسه موضوعاتی از قبیل پروژه های پیشنهادی شهرداری های مناطق ، مناقصه شهرداری منطقه ۱۹ ، وضعیت پروژه های جاری شرکت ، و مطالبات طلبکاران از سوی مدیر عامل مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه ، تصمیمات لازم از سوی حاضرین در جلسه اتخاذ گردید .

17-97%203.JPG