هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

پانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۹۷/۸/۲۲ با حضور اعضای هیات مدیره برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی ، لطفعلی پور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برگزار گردید .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت پروژه های شرکت و اخذ رتبه بندی از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و در نهایت توسط اعضای هیات مدیره مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد . 

15-97%203.JPG

15-97%202.JPG