هیات مدیره شرکت آژند ارمه کرج تشکیل جلسه داد .

نهمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ،لطفعلی پور مدیر عامل شرکت به همراه اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی در خصوص پروژه های جاری شرکت مواردی از سوی مدیر عامل مطرح و در پایان توسط اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

9-97%202.JPG