بازدید مدیر عامل شرکت آژند آرمه کرج از پروژه ساختمان پزشکی قانونی نهاوند

طی این بازدید جناب آقای لطفعلی پور مدیر عامل شرکت و آقای خرسند معاون فنی و مهندسی شرکت حضور داشتند .

در این بازدید مراحل پیشرفت کار بررسی گردید . با توجه به تکمیل عملیات اجرائی ، مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص تحویل موقت پروژه طی روزهای آتی صورت پذیرد .

f_300_250_15592941_00_images_photo_2018-08-01_17-35-00.jpg

p%201.jpgp%202.jpgp%203.jpgp%204.jpg