هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، لطفعلی پور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه گزارشی از سوی مدیر عامل شرکت در خصوص صورتهای مالی سال ۹۶ و همچنین وضعیت پروژه های جاری شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و در پایان توسط اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

8-97%202.JPG