هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ تشکیل گردید .

در این جلسه آقایان رحیم مطهرنژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، لطفعلی پور مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه وضعیت پروژه های جاری شرکت بررسی و در خصوص قراردادهای پروژه های محمد شهر کرج و پالایشگاه عسلویه تصمیم گیری گردید .

همچنین طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم بنیاد تعاون از زحمات و خدمات مدیر عامل اسبق شرکت جناب آقای حمید رضا محسنی تقدیر به عمل آمد .

7-97%202.JPG