هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

بیست و سومین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۸ برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

در این جلسه موارد و موضوعات ذیل از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط اعضای هیات مدیره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .

  1. بررسی وضعیت مالیاتی شرکت بین سالهای ۹۲ الی ۹۵

  2. بررسی وضعیت دیون شرکت ۹۶/۱۲/۰۲در عسلویه در خصوص پروژه و روند اجذاء کار فاز یک عملیات خاکی

  3. گزارشی از وضعیت پروژه مجتمع قضائی محمد شهر

    23%202.JPG