هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

بیست و دومین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور رئیس هیات مدیره ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برگزار گردید ، گزارشی از وضعیت پروژه محمد شهر کرج ، پروژه عسلویه و وضعیت امور مربوط به اداره دارائی از سوی مدیر عامل شرکت جناب آقای محسنی مطرح که در پایان موارد مطروحه مورد تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .