هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ برگزار گردید .

این جلسه با حضور آقایان مطهرنژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره برگزار گردید .

در این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش تحویل پروژه میادوآب ، گزارش امور مالیاتی شرکت و وضعیت پروژه عسلویه از سوی مدیر عامل شرکت مطرح گردید .

که در پایان موارد و موضوعات مطرح شده از سوی اعضاء مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ شد .

f_300_250_15592941_00_images_a21.JPG