هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

بیستمسن جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۶ برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای محسنی مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه بودجه سال ۹۷ شرکت مورد بررسی قرار گرفت .

افزایش سرمایه شرکت تصویب گردید .

گزارشی از وضعیت پروژه عملیات خاکی عسلویه ارائه گردید.

همچنین گزارشی از تکالیف مجمع در جلسه و بررسی اقدامات به عمل آمده ارائه گردید .

در پایان گزارشی از وضعیت پروژه ها نیز ارائه گردید .

20%20a%202.JPG