تنظیم صورتجلسه تحویل زمین پروژه پالایشگاه عسلویه به به پیمانکار

ریاست هیات مدیره شرکت آژند آرمه به همراه مدیر عامل شرکت و مهندسین شرکت مشاور باختر عمران و نمایندگان شرکت نفت و پالایش حامی پاسارگاد کیش در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ از پروژه پالایشگاه عسلویه بازدید به عمل آوردند .

طی این بازدید صورتجلسه تحویل زمین پروژه جهت عملیات خاکی پروژه به پیمانکار تنظیم گردید .