گزارش پروژه پالایشگاه عسلویه

بر اساس قرارداد فیمابین شرکت آژند آرمه کرج با شرکت نفت و پالایش حامی پاسارگاد کیش ، مقرر شد شرکت آژند مدیرت پیمان فاز یک عملیات خاکی ( تحکیم بستر و زیر سازی سایت پالایشگاه عسلویه را به عهده بگیرد . که این کار توسط شرکت آژند آرمه کرج شروع شده است .

پروژه پالایشگاه ۲۵۰۰۰ بشکه ای میعانات گازی در منطقه شمال فرودگاه خلیج فارس در منطقه عمومی شهرستان عسلویه که جهت تولید روزانه ۴۰۰۰ بشکه نفتای سبک ، ۱۱۵۰۰ بشکه نفتای سنگین و ۷۵۰۰ بشکه گازوئیل در طی ۳۶ ماه در دست احداث می باشد .

%206.jpg

%205.jpg

%209.jpg