هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

دهمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج در سال ۹۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل شرکت ، و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه گزارشی از بازدید مشترک با معاونت محترم پشتیبانی دادگستری استان البرز در خصوص پروژه دادگستری محمد شهر از سوی مدیر عامل شرکت ارائه گردید .

همچنین مسئول مالی شرکت در خصوص عملکرد سال ۹۵ شرکت و مسائل مالی گزارشی به هیات مدیره ارائه نمود .

در پایان موارد مطرح شده از سوی اعضا مورد بحث و تبادل نظر قارا گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .

%202.JPG

%204.JPG

%203.JPG