هیات مدیره شرکت آژند آرمه کرج تشکیل جلسه داد .

هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه در سال ۹۶ برگزار شد .

طی این جلسه جناب آقای غمخوار ریاست محترم هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، آقای مطهرنژاد مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت آژند ، محسنی مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

در این جلسه مشروح گزارش عملکرد مالی شرکت و حسابهای فیمابین بنیاد تعاون و شرکتها توسط مسئول مالی ارائه گردید.

همچنین گزارشی از وضعیت فعلی قراردادها با شرکت نفت و پالایش پترو حامی از سوی مدیر عامل شرکت جناب آقای محسنی ارائه گردید .

در پایان موارد مطروحه و دستور کار جلسه توسط اعضای هیات مدیره شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم ئدر این خصوص اخذ شد .  

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0441.JPG

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0442.JPG