هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه در سال ۹۵ برگزار شد .

 این جلسه با حضور آقایان محسنی مدیر عامل شرکت ، الوندی مدیر عامل شرکت عمران و ساختمان حامی امید ، مقدم راد نایب رئیس هیات مدیره و ترکاشوند عضو هیات مدیره شرکت برگزار گردید .

در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه های در دست احداث شرکت از سوی مدیر عامل ارائه گردید .

همچنین گزارش حسابرسی شرکت نیز ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . 

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0171.JPG