اجرای فاز یک بند خوابگاهی ندامتگاه دماوند توسط شرکت آژند آرمه

پروژه مذکور در مساحت تقربی ۱۴۰۰ متر مربع و در زیربنای تقربی ۲۸۰۰ متر مربع توسط شرکت آژند آرمه در حال احداث می باشد که بیش از هشتاد درصد آن به اتمام رسیده و بزودی تکمیل خواهد شد .

این پروژه شامل قسمت اداری و بند خوابگاهی ندامتگاه دماوند می باشد .

قرارداد ساخت این پروژه عمرانی فیمابین اداره کل زندانهای استان تهران به عنوان کارفرما و شرکت آژند آرمه به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است .

f_300_250_15592941_00_images_425317452_86329.jpg

f_300_250_15592941_00_images_425234787_28172.jpg

f_300_250_15592941_00_images_425336127_28881.jpg

f_300_250_15592941_00_images_425340597_45157.jpg

f_300_250_15592941_00_images_425426003_45209.jpg

f_300_250_15592941_00_images_425609388_29346.jpg