هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت آژند آرمه در سال ۹۵ برگزار گردید .

این جلسه با حضور آقایان غمخوار رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، مطهرنژاد مدیر عامل بنیاد تعاون ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، محسنی مدیر عامل شرکت ، مقدم راد نایب رئیس هیات مدیره شرکت ، نظیفی و حسین زاده از اعضای هیات مدیره برگزار گردید .

در این جلسه آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های میاندوآب ، دماوند و نهاوند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ شد .

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0166.JPG

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0167.JPG                                                                                               

f_300_250_15592941_00_images_IMG_0168.JPG